Fundusze Europejskie
Samorząd Województwa Lubelskiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Harmonogram: I Tura

HARMONOGRAM NABORU I TURY UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „WŁASNA FIRMA SZANSĄ NA SUKCES”

 • 10 kwietnia – 24 kwietnia 2017 r.
  I tura procesu rekrutacji – składanie dokumentów przez Kandydatów w Biurze projektu

 • 25 kwietnia – 28 kwietnia 2017 r.
  I etap rekrutacji – ocena formalna dokumentacji rekrutacyjnej złożonej przez Kandydatów
  Zobacz wyniki oceny formalnej

 • 4 maja – 10 maja 2017 r.
  I etap rekrutacji – ocena merytoryczna dokumentacji rekrutacyjnej złożonej przez Kandydatów – ocena krótkiego opisu planowanej działalności gospodarczej
  Zobacz wyniki oceny merytorycznej

 • 15 maja – 17 maja 2017 r.
  II etap rekrutacji – konsultacja z doradcą zawodowym – analiza predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej
  Zobacz jak przygotować się do rozmowy z doradcą zawodowym?

 • 11 maja 2017 r.
  Zakończenie oceny formularzy rekrutacyjnych w ramach I etapu procesu rekrutacji do projektu w I turze naboru.
  Zobacz: Wyniki oceny merytorycznej I etapu rekrutacji

 • 19 maja 2017 r.
  Zakończenie procesu rekrutacji w ramach I tury naboru do Projektu Własna firma szansą na sukces.
  Zobacz:

 • 22-26 maja 2017 r.
  Procedura odwoławcza dla Kandydatów I tury naborów

 • 1 czerwca 2017 r.
  Zamknięcie procesu rekrutacji w ramach I tury naboru do Projektu Własna firma szansą na sukces.
  Zobacz:

 • 1 czerwca 2017 r.
  Podpisywanie umów doradczo-szkoleniowych z Uczestnikami zakwalifikowanymi do projektu
  Zobacz galerię

 • 26-30 czerwca 2017 r.:
  Szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla zakwalifikowanych Uczestników – Grupa I i Grupa II

  • Grupa I

   Termin szkolenia: 26-30.06.2017 r.
   Miejsce realizacji: Lublin, ul. B. Prusa 8C, sala konferencyjna Szkoły Detektywistycznej
   Godziny szkolenia: 8.00 – 16.00
   Uczestnicy szkolenia:
   WFSS/007/2017
   WFSS/010/2017
   WFSS/011/2017
   WFSS/013/2017
   WFSS/017/2017
   WFSS/020/2017
   WFSS/022/2017
   WFSS/036/2017
   WFSS/051/2017
  • Grupa II

   Termin szkolenia: 26-30.06.2017 r.
   Miejsce realizacji: Biała Podlaska, ul. Łazienna 3
   Godziny szkolenia: 7.30 – 15.30
   Uczestnicy szkolenia:
   WFSS/003/2017
   WFSS/004/2017
   WFSS/006/2017
   WFSS/012/2017
   WFSS/014/2017
   WFSS/016/2017
   WFSS/029/2017
   WFSS/046/2017
   WFSS/052/2017
   WFSS/054/2017
   WFSS/055/2017
 • 03-07 lipca 2017 r.:
  Szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla zakwalifikowanych Uczestników – Grupa III i Grupa IV

  • Grupa III

   Termin szkolenia: 03-07.07.2017 r.
   Miejsce realizacji: Lublin, ul. B. Prusa 8C, sala konferencyjna Szkoły Detektywistycznej
   Godziny szkolenia: 8.00 – 16.00
   Uczestnicy szkolenia:
   WFSS/008/2017
   WFSS/024/2017
   WFSS/025/2017
   WFSS/027/2017
   WFSS/028/2017
   WFSS/031/2017
   WFSS/034/2017
   WFSS/039/2017
   WFSS/042/2017
   WFSS/043/2017
  • Grupa IV

   Termin szkolenia: 03-07.07.2017 r.
   Miejsce realizacji: Lublin, ul. B. Prusa 8, budynek PZMOT
   Godziny szkolenia: 8.00 – 16.00
   Uczestnicy szkolenia:
   WFSS/030/2017
   WFSS/033/2017
   WFSS/037/2017
   WFSS/038/2017
   WFSS/041/2017
   WFSS/044/2017
   WFSS/045/2017
   WFSS/047/2017
   WFSS/053/2017
   WFSS/057/2017
 • Lipiec 2017 r.:
  Doradztwo indywidualne/opracowanie Biznes planów
  Ocena Biznes planów/wybór Biznes planów do dofinansowania.
  Wypłata dotacji na działalność gospodarczą / Początek doradztwa biznesowego

 • Lipiec 2017-Czerwiec 2018 r.
  Doradztwo biznesowe