Fundusze Europejskie
Samorząd Województwa Lubelskiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Harmonogram: II Tura

HARMONOGRAM NABORU II TURY UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „WŁASNA FIRMA SZANSĄ NA SUKCES”

 • 20 czerwca – 21 lipca 2017 r.
  I tura procesu rekrutacji – składanie dokumentów przez Kandydatów w Biurze projektu.

 • 03 lipca – 7 lipca 2017 r.
  przedłużenie terminu rekrutacji

 • Lipiec 2017 r.
  I etap rekrutacji – ocena formalna dokumentacji rekrutacyjnej złożonej przez Kandydatów
  I etap rekrutacji – ocena merytoryczna dokumentacji rekrutacyjnej złożonej przez Kandydatów – ocena krótkiego opisu planowanej działalności gospodarczej
  II etap rekrutacji – konsultacja z doradcą zawodowym – analiza predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej

  Zakończenie oceny formularzy rekrutacyjnych w ramach I etapu procesu rekrutacji do projektu w I turze naboru.

 • Lipiec/sierpień 2017 r.
  Zakończenie procesu rekrutacji w ramach I tury naboru do Projektu Własna firma szansą na sukces.

 • Sierpień 2017 r.
  Procedura odwoławcza dla Kandydatów I tury naborów

 • Wrzesień 2017 r.
  Zamknięcie procesu rekrutacji w ramach I tury naboru do Projektu Własna firma szansą na sukces.

  Podpisywanie umów doradczo-szkoleniowych z Uczestnikami zakwalifikowanymi do projektu

 • Wrzesień/Październik 2017 r.

  • Szkolenia z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla zakwalifikowanych Uczestników
  • Doradztwo indywidualne/opracowanie Biznes planów
  • Ocena Biznes planów/wybór Biznes planów do dofinansowania.
  • Wypłata dotacji na działalność gospodarczą / Początek doradztwa biznesowego
 • Listopad 2017-Październik 2018 r.
  Doradztwo biznesowe